Sóng lớn trên sông Tiền Đường

2022-08-17 14:43:59(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Sóng đánh vỗ bờ là hiện tượng có thể bắt gặp ở nhiều cửa sông trên thế giới, nổi tiếng nhất ở Trung Quốc là sóng lớn vỗ bờ trên sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường nằm ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, vào tháng 7 Âm lịch hàng năm, sóng lớn trên sông Tiền Đường dần dần bước vào thời kỳ thưởng thức đẹp nhất.

Biên tập viên:Vũ Minh