Ngắm nhìn sự thay đổi của Hoàng Hà, Trường Giang Trung Quốc trong 10 năm qua từ vệ tinh

2022-08-15 14:38:07(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Hoàng Hà và Trường Giang đều là dòng sông mẹ của dân tộc Trung Hoa. Hình ảnh sông Hoàng Hà chụp từ vệ tinh có thể nhìn thấy rõ: Trong 10 năm thúc đẩy màu xanh đẩy lùi sa mạc, tuyến xanh sinh thái của Hoàng Hà chỗ rộng nhất đã được mở rộng khoảng 150 km.


Tuyến xanh sinh thái không ngừng tăng trưởng đã khóa chặt nhiều đất và nước của lưu vực sông Hoàng Hà, lượng bùn cát thải ra sông Hoàng Hà bình quân hàng năm giảm được từ 300-500 triệu tấn.

Trong thời gian 10 năm, các doanh nghiệp hóa chất trên dọc lưu vực sông Trường Giang cả thảy đã giảm hơn ¼. Năng lực xử lý nước thải đô thị tăng mạnh, số lượng nhà máy xử lý nước thải đô thị dọc sông Trường Giang đã tăng gần gấp đôi.

Hiện nay, nước mặt chất lượng cao trên sông Trường Giang đã vượt 97%, cơ bản đã thực hiện chất lượng cao về nước trên toàn lưu vực. Hai bên ven bờ đã trở thành nơi có cảnh quan tươi đẹp cho người dân nghỉ ngơi và vui chơi.

Biên tập viên:Vũ Minh