Áp-ga-ni-xtan: Nỗi khổ đau và niềm hy vọng

2022-08-15 14:55:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm quân Mỹ rút khỏi Áp-ga-ni-xtan, Áp-ga-ni-xtan hiện có tình hình như thế nào? Xã hội Áp-ga-ni-xtan có những đổi thay gì kể từ khi tổ chức Ta-li-ban lên nắm quyền? Công cuộc tái thiết Áp-ga-ni-xtan nên triển khai như thế nào?

Phóng viên CGTN chia thành nhiều nhóm, đi sâu vào các địa phương Áp-ga-ni-xtan, đối thoại độc quyền với nhân vật quan trọng giới chính trị Áp-ga-ni-xtan, kể lại nỗi khổ đau và niềm hy vọng của người dân bình thường, thể hiện hình ảnh chân thật của Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Duy Hoa