Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bàn tay của các chính khách và cỗ máy chiến tranh Mỹ nhuốm đầy máu của nhân dân Trung Đông

2022-08-12 10:59:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, mới đây, Viện Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc ra báo cáo nghiên cứu mang tên “Mỹ phạm tội xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các nơi như Trung Đông”, vạch trần ba tội ác xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của Mỹ tại Trung Đông và khu vực xung quanh.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, ba tội ác này bao gồm: Một là, tuỳ tiện phát động chiến tranh xâm phạm quyền được sống và quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng; Hai là, cưỡng bức cải tạo và trừng phạt đơn phương, xâm phạm quyền phát triển và quyền được bảo vệ sức khoẻ; Ba là, gây “xung đột giữa các nền văn minh”, xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Ông Uông Văn Bân cho biết, các tội ác xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng của Mỹ tại Trung Đông đã gây tổn hại vĩnh viễn và tổn thất không thể bù đắp cho các nước và nhân dân các nước trong khu vực.

Biên tập viên:Mẫn Linh