Di chỉ Vương quốc Cổ Cách

2022-08-12 14:43:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Di chỉ Vương quốc Cổ Cách nằm ở huyện Trát Đạt, khu vực A Lý, Tây Tạng, bắt đầu từ khoảng thế kỷ 10 sau công nguyên, là một quần thể kiến trúc có quy mô lớn nhất còn sót lại của Vương quốc Cổ Cách từng hùng cứ phía tây Tây Tạng.

Biên tập viên:Kiều Quân