Nga đã khôi phục việc cung cấp dầu mỏ cho Hun-ga-ri và Xlô-va-ki-a quá cảnh U-crai-na

2022-08-11 14:35:03(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Tân Hoa xã dẫn lại tin của Hãng Thông tấn RT Nga cho biết, sau khi U-crai-na xác nhận nhận được chi phí vận tải quá cảnh của Hun-ga-ri và Xlô-va-ki-a, Nga ngày 10/8 đã khôi phục cung cấp dầu mỏ cho hai nước Hun-ga-ri và Xlô-va-ki-a qua tuyến phía nam đường ống dẫn dầu “Hữu Nghị” quá cảnh U-crai-na.

Biên tập viên:Kiều Quân