78,34% người được hỏi trên toàn cầu cho rằng kinh tế Trung Quốc đã là đầu tàu thế giới

2022-08-10 14:46:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kết quả thăm dò ý dân toàn cầu được thực hiện tại 22 nước ở 5 châu lục cho thấy, tuyệt đại đa số người dân nước ngoài đánh giá cao thành tựu phát triển của Trung Quốc trong 10 năm qua, 78,34% người được hỏi trên toàn cầu cho rằng “Trung Quốc đã là đầu tàu của kinh tế thế giới”, tiếp thêm lòng tin và sức sống cho kinh tế toàn cầu.

Cuộc thăm dò ý dân toàn cầu này mang tên “Trung Quốc trong thời đại mới” do cơ quan tham vấn của CGTN thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc phối hợp Viện Nghiên cứu quản trị quốc gia và sinh thái dư luận Đại học Nhân dân Trung Quốc thực hiện. Kết quả cho thấy, tại châu Phi, tỷ lệ người được hỏi đánh giá cao thành tựu của kinh tế Trung Quốc lên tới 91,46%. Sau đó là châu Âu với tỷ lệ 81,6%, Bắc Mỹ đứng thứ ba với 78,09%.

Biên tập viên:Mẫn Linh