Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Bất cứ mưu toan nào hòng sao chép chính sách “chia sẻ hạt nhân” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tất sẽ bị kiên quyết phản đối và đáp trả mạnh mẽ

2022-08-10 14:45:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc một số chính khách Nhật Bản cổ súy cái gọi là chính sách “chia sẻ hạt nhân”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 9/8 cho biết, bất cứ mưu toan nào hòng sao chép chính sách “chia sẻ hạt nhân” tại châu Á - Thái Bình Dương tất sẽ bị các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực kiên quyết phản đối và đáp trả mạnh mẽ khi cần thiết.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc đã nêu rõ, việc “chia sẻ hạt nhân” vi phạm quy định của Công ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nhật Bản cần làm sáng tỏ chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân của mình. Trung Quốc mong Nhật Bản thiết thực thi hành nghĩa vụ quốc tế không phổ biến vũ khí hạt nhân, giữ gìn hoà bình và ổn định của khu vực với thái độ có tinh thần trách nhiệm.

Biên tập viên:Kiều Quân