Nga tuyên bố tạm rút khỏi cơ chế thanh sát cơ sở hạt nhân trong “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới”

2022-08-09 14:30:40(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/8 cho biết, Nga đã thông báo với Mỹ qua kênh ngoại giao, quyết định tạm rút khỏi cơ chế thanh sát hạt nhân trong “Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới”, sẽ rút khỏi các cơ sở hữu quan của Nga trong hoạt động thanh sát mà Hiệp ước quy định.

Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày ra tuyên bố trên trang web của Bộ này cho biết, Nga buộc phải áp dụng biện pháp này, nguyên nhân là “Oa-sinh-tơn luôn mong muốn tái khởi động hoạt động thanh sát trong tình hình không xem xét các điều kiện hiện thực trước mắt, tạo ưu thế đơn phương cho Mỹ và tước quyền của Nga tiến hành thanh sát trên lãnh thổ Mỹ.

Biên tập viên:Kiều Quân