CGTN quảng bá bộ phim “Giật dây hậu trường”

2022-08-08 15:52:13(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Ngày 6/8, CGTN quảng bá bộ phim “Giật dây hậu trường”, lấy việc Mỹ không ngừng đổ thêm dầu vào lửa cho NATO mở rộng về phía đông khiến xảy ra xung đột Nga – U-crai-na, miêu tả chi tiết ảnh hưởng tiêu cực của việc trừng phạt kinh tế Nga đối với châu Âu cũng như thế giới. Sau khi làm loạn châu Âu, Mỹ lại đưa ra chính sách khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, NATO mưu toan châu Á – Thái Bình Dương hóa. Mỹ và NATO tự xưng là người giữ gìn trật tự thế giới, trên thực tế là kẻ phá hoại hòa bình và ổn định của thế giới.

Biên tập viên:Thanh Đóa