Thông báo: Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành huấn luyện quân sự quan trọng từ ngày 4-7/8

2022-08-03 00:14:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022 theo giờ Bắc Kinh, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành huấn luyện quân sự quan trọng và tổ chức bắn đạn thật tại vùng biển và không phận như sau.

Vĩ độ Bắc 25°15′26″、kinh độ Đông 120°29′20″,vĩ độ Bắc vĩ 24°50′30″、kinh độ Đông 120°05′45″,vĩ độ Bắc 25°04′32″、kinh độ Đông 119°51′22″,vĩ độ Bắc 25°28′12″、kinh độ Đông 120°14′30″đường kết nối bốn điểm.

Vĩ độ Bắc 26°07′00″、kinh độ Đông 121°57′00″,vĩ độ Bắc 25°30′00″、kinh độĐông 121°57′00″,vĩ độ Bắc 25°30′00″、kinh độ Đông 121°28′00″,vĩ độ Bắc 26°07′00″、Kinh độ đông 121°28′00″đường kết nối bốn điểm.

Vĩ độ Bắc 25°34′00″、kinh độ Đông 122°50′00″,vĩ độ Bắc 25°03′00″、kinh độĐông 122°50′00″,vĩ độ Bắc 25°03′00″、kinh độ Đông 122°11′00″,vĩ độ Bắc 25°34′00″、kinh độ Đông 122°11′00″ đường kết nối bốn điểm.

Vĩ độ Bắc 22°56′00″、kinh độ Đông 122°40′00″,vĩ độ Bắc 23°38′00″、kinh độĐông 122°51′00″,vĩ độ Bắc 23°38′00″、kinh độ Đông 123°23′00″,vĩ độ Bắc 22°56′00″、kinh độ Đông 123°09′00″đường kết nối bốn điểm。

Vĩ độ Bắc 21°14′00″、kinh độ Đông 121°33′00″,vĩ độ Bắc 21°33′00″、kinh độĐông 121°18′00″,vĩ độ Bắc 21°07′00″、kinh độ Đông 120°43′00″,vĩ độ Bắc 20°48′00″、kinh độ Đông 120°59′00″ đường kết nối bốn điểm.

Vĩ độ Bắc 22°43′00″、kinh độ Đông 119°14′00″,vĩ độ Bắc 22°10′00″、kinh độĐông 119°06′00″,vĩ độ Bắc 21°33′00″、kinh độ Đông 120°29′00″,vĩ độ Bắc 22°09′00″、kinh độ Đông 120°32′00″ đường kết nối bốn điểm.

Để đảm bảo an toàn, trong thời gian này các tàu thuyền và máy bay liên quan đừng đi vào vùng biển và không phận nói trên.

Biên tập viên:Hải Vân