Lễ khởi động và đưa vào sử dụng tòa nhà Giảng đường và Hội trường Đại học Ca-bun Áp-ga-ni-xtan do Chính phủ Trung Quốc viện trợ diễn ra tại Ca-bun

2022-08-01 14:26:43(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 31/7, Lễ khởi động và đưa vào sử dụng tòa nhà Giảng đường và Hội trường Đại học Ca-bun Áp-ga-ni-xtan do Chính phủ Trung Quốc viện trợ diễn ra tại Ca-bun Đại học Ca-bun Áp-ga-ni-xtan do Chính phủ Trung Quốc viện trợ đã diễn ra tại Đại học Ca-bun. Đại sứ Trung Quốc tại Áp-ga-ni-xtan Vương Ngu, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Chính phủ Lâm thời Áp-ga-ni-xtan, Hiệu trưởng Đại học Ca-bun đã tham dự buổi lễ.

Đại sứ Vương Ngu cho biết, hiện có hàng nghìn lưu học sinh Áp-ga-ni-xtan đang học tập tại Trung Quốc, có gần 200 sinh viên đang học tập Học viện Khổng tử Ca-bun, mong họ đóng góp cho hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Áp-ga-ni-xtan sau khi tốt nghiệp. Sau này, Trung Quốc sẽ trước sau như một kiên trì ủng hộ và viện trợ cho Áp-ga-ni-xtan.

 

Biên tập viên:Hạ Vi