Diễn đàn Phong trào Cộng sản Quốc tế lần thứ 10 và Buổi ra mắt sách mới “Báo cáo về sự phát triển của Phong trào Cộng sản Quốc tế” (phiên bản ngoại văn) diễn ra tại Bắc Kinh

2022-07-30 16:57:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/7, Diễn đàn Phong trào Cộng sản Quốc tế lần thứ 10 và Buổi ra mắt sách mới “Báo cáo về sự phát triển của Phong trào Cộng sản Quốc tế” (phiên bản ngoại văn) diễn ra tại Bắc Kinh và Côn Minh theo hình thức kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến.

Buổi ra mắt sách mới lần này bao gồm phiên bản tiếng Anh và tiếng I-ta-li-a của Báo cáo về sự phát triển của phong trào cộng sản quốc tế (2019-2020) và phiên bản tiếng Việt của Báo cáo về sự phát triển của phong trào cộng sản quốc tế (2020-2021).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc Lâm Kiến Hoa cho biết, việc xuất bản Sách Vàng về phong trào Cộng sản Quốc tế ở nước ngoài có lợi cho việc thúc đẩy sự phát triển của Chủ nghĩa Mác trong thế kỷ 21 và sự chấn hưng của chủ nghĩa xã hội thế giới.

Là đại diện xuất bản bản tiếng Việt, PGS,TS. Nguyễn Minh Hoàn, Trưởng khoa Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam, và Tổng biên tập tạp chí “Các Mác Thế kỷ XXI“ của I-ta-li-a Andrea Catone đã giới thiệu về tình hình xuất bản. Hơn 100 chuyên gia và học giả đến từ Trung Quốc, I-ta-li-a, Việt Nam, Lào và các nước khác đã tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến và ngoại tuyến.

Biên tập viên:Hải Vân