Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị phân tích tình hình kinh tế và công tác kinh tế hiện nay

2022-07-29 12:45:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/7, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị, phân tích nghiên cứu tình hình kinh tế hiện nay, bố trí công tác kinh tế nửa cuối năm, xem xét “Báo cáo tổng hợp về tình hình tuần thị đợt thứ 9 của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19”. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Hội nghị chỉ rõ, phải kiên quyết nghiêm túc quán triệt các chính sách và biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Trung ương Đảng xác định, đảm bảo sự hoạt động trật tự của các chức năng trọng điểm liên quan đến sự phát triển kinh tế – xã hội, phải kiên quyết bảo đảm các chức năng cần phải bảo đảm. Phải theo dõi biến chủng vi-rút và phát triển vắc-xin mới, thuốc đặc trị mới.

Hội nghị chỉ rõ, phải tăng cường đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao năng lực đảm bảo cung ứng tài nguyên năng lượng. Phải ổn định thị trường bất động sản, giữ ổn định của thị trường tài chính về tổng thể. Phải tiếp tục triển khai phương án hành động 3 năm cải cách doanh nghiệp nhà nước. Phải thúc đẩy nền kinh tế nền tảng tiếp tục phát triển nền nếp, lành mạnh. Phải tích cực thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng nhập khẩu, làm tốt công tác du nhập công nghệ và thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” phát triển chất lượng cao.

Hội nghị nhấn mạnh, phải thiết thực làm tốt công tác đảm bảo dân sinh. Phải dốc sức bảo đảm đời sống cơ bản của quần chúng có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác tạo việc làm cho các nhóm người trọng điểm như sinh viên tốt nghiệp đại học, v.v.

Biên tập viên:Duy Hoa