Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX liên quan đến sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa

2022-07-28 11:44:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp bộ, cấp tỉnh Trung Quốc về chuyên đề “Học tập tinh thần các bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, chào đón Đại hội Đảng lần thứ XX” diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 26-27/7. Phát biểu tại Lễ khai giảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XX sắp diễn ra là một đại hội hết sức quan trọng diễn ra trong thời khắc then chốt Trung Quốc bước vào chặng đường mới xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, liên quan đến sự kế tiếp sự nghiệp của Đảng và nhà nước, liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc Trung Quốc, liên quan đến sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đại hội Đảng lần thứ XX cần phải xây dựng tầm nhìn vĩ mô về chiến lược hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa theo hai bước đi, trọng điểm bố trí các nhiệm vụ chiến lược và biện pháp quan trọng trong 5 năm tới. 5 năm tới là thời kỳ then chốt mở đầu xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, sự phát triển trong giai đoạn 5 năm này cực kỳ quan trọng đối với việc đạt được mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, 10 năm qua, sự nghiệp của Đảng và nhà nước đã vượt qua các rủi ro và thách thức trong các mặt chính trị, kinh tế, ý thức hệ, giới thiên nhiên, v.v., giành được những thành tựu mang tính lịch sử, có những biến đổi mang tính lịch sử, có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử Đảng, lịch sử nước Trung Hoa mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển Chủ nghĩa Xã hội và lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa.


Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, trên cơ sở thành lập nước Trung Hoa mới, nhất là sự tìm tòi và thực tiễn trong thời gian dài kể từ khi thực thi chính sách cải cách mở cửa, với những sáng tạo và đột phá về cả lý luận lẫn thực tiễn kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, Trung Quốc đã thành công thúc đẩy và mở rộng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, trên thế giới không tồn tại mô hình hiện đại hóa cố định, cũng không tồn tại tiêu chuẩn hiện đại hóa chung.Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền theo Chủ nghĩa Mác lớn nhất thế giới, muốn củng cố vị thế cầm quyền lâu dài, luôn được nhân dân ủng hộ chân thành, cần phải giữ tỉnh táo và với quyết tâm kiên định, mãi mãi kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, mãi mãi kiên trì tự đổi mới và tự chỉnh đốn của Đảng.

Biên tập viên:Vũ Minh