Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc giới thiệu tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19

2022-07-24 14:58:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/7, Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức buổi họp báo, giới thiệu tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin ngừa COVID-19.

Người phụ trách liên quan của Cơ quan điều phối phòng chống dịch COVID-19 thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, ở Trung Quốc, qua những nỗ lực chung của cơ quan các cấp, tỷ lệ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 đã nâng cao rõ rệt ở các lứa tuổi. Tính đến ngày 22/7, tỷ lệ hoàn thành hai mũi tiêm vắc-xin đạt 89,7%, tỷ lệ tiêm mũi 3 lên tới 71,7%.

Một lượng lớn chứng cứ nghiên cứu lâm sàng trong và ngoài nước cho thấy, vắc-xin ngừa COVID-19 có hiệu quả rất rõ rệt trong ngăn ngừa tình trạng nhiễm, ngăn ngừa bệnh nhân trở nặng hoặc tử vong; hơn nữa, tiêm mũi 3 có thể tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ.

Vắc-xin Trung Quốc có tác dụng bảo vệ rất tốt, ngăn ngừa bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron trở nặng hoặc tử vong. Hiện nay, Trung Quốc đang thúc đẩy vững chắc công tác nghiên cứu phát triển vắc-xin ngừa biến thể Omicron theo nhiều công nghệ. Sau khi vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc được phê chuẩn sử dụng, Trung Quốc có trình tự giám sát hoàn chỉnh để đảm bảo chất lượng của vắc-xin, đảm bảo mỗi liều vắc-xin đều có thể truy xuất nguồn gốc và người tiêm. Số liệu giám sát phản ứng độc hại của hệ thống giám sát vắc-xin quốc gia Trung Quốc cho thấy, vắc-xin ngừa COVID-19 của Trung Quốc là an toàn.

Biên tập viên:Duy Hoa