“Tôi là chú vịt con trên ruộng lúa”

2022-07-22 13:30:24(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Trong mùa hè tại thành phố Tương Dương ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đàn vịt sống vui vẻ trong những ruộng lúa sinh thái lành mạnh, tập tính sinh hoạt của vịt và môi trường sinh trưởng của lúa nước hòa hợp tuyệt vời, cả hai chung sống hài hòa, cùng có lợi cho nhau. 

Biên tập viên:Thanh Đóa