Tập đoàn hóa chất khổng lồ Đức phê duyệt thúc đẩy toàn diện dự án đầu tư 10 tỷ ơ-rô tại Trung Quốc

2022-07-22 10:47:59(GMT+08:00) THX
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 20/7, Tập đoàn BASF Đức thông báo đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng và phê chuẩn  thúc đẩy toàn diện dự án căn cứ nhất thể hóa của nó tại thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo tin tức được công bố trên trang web của Tập đoàn BASF, đến năm 2030, BASF sẽ đầu tư tới 10 tỷ ơ-rô để xây dựng một căn cứ nhất thể hóa tại Trạm Giang.

Tập đoàn BASF dự kiến đến năm 2030, 2/3 sản lượng gia tăng hóa chất toàn cầu sẽ đến từ Trung Quốc.

Biên tập viên:Thu Nguyệt