Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc Collen Kelapile: Kinh nghiệm giảm nghèo của Trung Quốc đáng để học tập và tham khảo

2022-07-18 13:47:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, Đại sứ Bốt-xoa-na tại Liên Hợp Quốc Cô-lên Kê-la-pi-lê (Collen Kelapile) mới đây cho biết, trong tình hình dân số nghèo khó trên toàn cầu không ngừng gia tăng bởi ảnh hưởng từ các nhân tố như tình hình dịch bệnh, khủng hoảng khí hậu và xung đột khu vực, các nước liên quan càng cần học tập và tham khảo kinh nghiệm giảm nghèo của Trung Quốc.

Ngày 15/7, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc đã bế mạc Diễn đàn Chính trị cấp cao Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững năm 2022. “Báo cáo về mục tiêu phát triển bền vững năm 2022” của Liên Hợp Quốc công bố ngày 7/7 cho thấy, năm 2020, toàn cầu tăng 93 triệu người nghèo cùng cực.

Ngày 25/2/2021, tại lễ mít-tinh tổng kết công kiên thoát nghèo toàn quốc, Lãnh đạo Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố cuộc chiến công kiên thoát nghèo đã giành thắng lợi toàn diện, Trung Quốc đã hoàn thành nhiệm vụ gian nan loại bỏ nghèo cùng cực.

Ông Kê-la-pi-lê cho biết, hình mẫu thành công loại bỏ nghèo cùng cực của Trung Quốc đã khích lệ tất cả mọi người nỗ lực vì mục tiêu này.

Biên tập viên:Kiều Quân