Ủy ban điều phối liên chính phủ Trung Quốc - Cam-pu-chia tổ chức cuộc họp lần thứ sáu

2022-07-15 14:50:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/7, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng Cam-pu-chia Hor Namhong đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ sáu của Ủy ban điều phối liên chính phủ Trung Quốc - Cam-pu-chia theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, thực tế đã chứng minh việc xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Cam-pu-chia phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại, phù hợp với đại cục hòa bình và ổn định của khu vực, là định hướng hoàn toàn đúng đắn.

Hai bên đã đưa ra kế hoạch cho bước hợp tác tiếp theo: Một là, duy trì điều phối chiến lược cấp cao; Hai là, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị; Ba là, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự hợp tác thiết thực; Bốn là, củng cố nền tảng dư luận thân thiện; Năm là, tăng cường điều phối và hợp tác trong các công việc đa phương.

Sau buổi làm việc, hai bên đã cùng tuyên bố về việc ký kết các văn bản hợp tác như nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, v.v.

Biên tập viên:Hạ Vi