Nhà máy Thủy điện Nâm Hu ở Lào do các công ty Trung Quốc đầu tư lũy kế phát điện đột phá 10 tỷ kWh

2022-07-14 15:10:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 13/7, Công ty TNHH Xây dựng điện lực Trung Quốc tại lưu vực sông Nậm Hu ở Lào tuyên bố, tính đến 6 giờ ngày 12/7, Nhà máy thủy điện bậc thang toàn lưu vực sông Nậm Hu do Công ty Xây dựng điện lực Trung Quốc đầu tư và xây dựng tại Lào lũy kế phát điện đột phá 10 tỷ kWh, cung cấp nguồn điện sạch ổn định hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Lào.

Theo thống kê, các nhà máy điện do Công ty Xây dựng điện lực Trung Quốc đầu tư tại Lào có thể đảm bảo hơn 12% lượng điện cung cấp cho Lào, sản lượng phát điện vào mùa khô chiếm 30% lượng điện tiêu thụ của cả nước Lào. Các nhà máy điện này đảm bảo cung cấp điện cho hoạt động của tuyến đường sắt Trung - Lào và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Biên tập viên:Hạ Vi