Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tăng cường trao đổi chiến lược trong hành động gìn giữ hòa bình từ bốn phương diện

2022-07-13 11:46:28(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/7, khi phát biểu tại cuộc thảo luận mở về vấn đề trao đổi chiến lược trong hành động gìn giữ hòa bình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nhấn mạnh nên tăng cường trao đổi chiến lược trong hành động gìn giữ hòa bình từ bốn phương diện. Một là, xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn; hai là, đảm bảo tốt hơn an toàn của nhân viên gìn giữ hòa bình; ba là, thúc đẩy hành động gìn giữ hòa bình thực hiện chức trách có hiệu quả; bốn là, tăng cường xây dựng năng lực trao đổi chiến lược.

Đại sứ Trương Quân cho biết, là nước đóng góp hội phí lớn thứ hai và nước cử nhân viên gìn giữ hòa bình chủ chốt trong hành động gìn giữ hòa bình, Trung Quốc luôn thực hiện sứ mệnh hòa bình bằng hành động thực tế. Trung Quốc sẽ đưa trao đổi chiến lược vào hệ thống đào tạo, cung cấp đào tạo mang tính đối tượng đối với nhân viên gìn giữ hòa bình của hàng chục nước cử nhân viên, giúp họ nâng cao năng lực trao đổi.

Biên tập viên:Hải Vân