Sùng Tả - thành phố biên giới Trung – Việt

2022-07-12 15:29:07(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Sùng Tả là thành phố có nhiều cửa khẩu biên giới nhất Quảng Tây, “mở cửa ra chính là Việt Nam, đi hai bước thì bước đến ASEAN”, đây chính là ưu thế vị trí độc đáo của thành phố Sùng Tả. Những năm qua, thành phố Sùng Tả dốc sức thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu, các mặt hàng điện tử, thiết bị máy móc, sản phẩm dệt may, v.v., đều thông qua đây vận chuyển đến Việt Nam. Đồng thời, hàng năm đều có lượng lớn hoa quả của các nước ASEAN tiến vào thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu ở đây.

Biên tập viên:Hạ Vi