Một số thành viên chủ chốt của Đảng Bảo thủ Anh tuyên bố ứng cử vào vị trí lãnh đạo của đảng

2022-07-11 15:19:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 7/7, sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức chủ tịch của Đảng Bảo thủ cầm quyền và Thủ tướng, một số quan chức chủ chốt của Đảng Bảo thủ đã tuyên bố ứng cử lãnh đạo đảng. Hiện nay, không có ứng cử viên nào có lợi thế đặc biệt nổi bật. Nhiều ứng cử viên đưa việc xây dựng lại niềm tin của công chúng đối với Đảng Bảo thủ và cắt giảm thuế làm trọng điểm trong việc tranh cử của họ. Phương tiện truyền thông Anh dự kiến, quá trình bầu ra nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Biên tập viên:Dung Dung