Bảo vệ “gấu trúc trong đất trồng trọt”

2022-07-08 15:43:04(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Đất đen là thổ nhưỡng phì nhiêu nhất trên thế giới, được mệnh danh là “gấu trúc trong đất trồng trọt”. Trên thế giới có 4 khu vực lớn có đất đen, trong đó có một vùng đất đen ở đồng bằng Đông Bắc Trung Quốc. Để bảo vệ tài nguyên đất đen quý báu, từ ngày 1/8 năm nay, Trung Quốc sẽ thực thi “Luật bảo vệ đất đen nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, thúc đẩy sử dụng bền vững tài nguyên đất đen, tiếp tục giữ gìn cân bằng sinh thái, bảo đảm an ninh lương thực.

Biên tập viên:Vũ Minh