Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Lan Thương – Mê Công lần thứ 7 diễn ra tại Mi-an-ma

2022-07-05 14:38:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Lan Thương – Mê Công lần thứ 7 diễn ra tại Ba-gan, Mi-an-ma. Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma Un-na Mong Luyn đồng chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao của các nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Thái Lan tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, kể từ khi khởi động cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công đến nay, 6 nước đã xây dựng thành công “khuôn mẫu vàng” về hợp tác khu vực, mang đến lợi ích thiết thực cho nhân dân 6 nước.

Bộ trưởng Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc sẽ áp dụng 6 biện pháp mang lại lợi ích cho các nước sông Mê Công, đó là: “Chương trình hành động về hợp tác nông nghiệp Lan Thương – Mê Công”, “Chương trình phát triển bền vững dòng sông mang lại lợi ích cho người dân Lan Thương – Mê Công”, “Chương trình hợp tác kinh tế số Lan Thương – Mê Công”, “Chương trình hợp tác vũ trụ Lan Thương – Mê Công”, “Chương trình nhân tài Lan Thương – Mê Công” và “Chương trình hợp tác y tế công cộng Lan Thương – Mê Công”, để cùng các nước dọc sông Mê Công chia sẻ hoa hồng hợp tác, tiếp thêm động lực phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự hội nghị cảm ơn Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong việc sâu sắc hợp tác Lan Thương – Mê Công và đã dành sự hỗ trợ quý báu cho sự phát triển của các nước dọc sông Mê Công, ca ngợi Sáng kiến Phát triển Toàn cầu và Sáng kiến An ninh Toàn cầu do Trung Quốc đề ra, nhấn mạnh hai sáng kiến này và hợp tác Lan Thương – Mê Công bổ khuyết cho nhau, có ý nghĩa quan trọng đối với 6 nước tay trong tay ứng phó các thách thức mang tính toàn cầu hiện nay.

Biên tập viên:Duy Hoa