Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn

2022-07-05 14:59:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/7, khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 7 Hợp tác Lan Thương - Mê Công tại Ba-gan, Mi-an-ma, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có lợi ích chiến lược chung nhất trí cao độ, hai bên cần phải duy trì trao đổi chiến lược, sâu sắc hợp tác chiến lược, cùng cố gắng theo hướng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh, cùng siết tay cố gắng tiến lên trong chặng đường mới phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa phù hợp tình hình của mỗi nước, đóng góp to lớn hơn nữa cho hoà bình và phồn vinh của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Trung Quốc đã giành được thành tựu vượt bậc trong công cuộc xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, chúc mừng Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thành công tốt đẹp, tin rằng, Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai. Hai nước Việt - Trung tin cậy chính trị ở mức độ cao, hợp tác thiết thực được thúc đẩy thuận lợi. Việt Nam luôn đặt quan hệ Trung Quốc vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong các chiến lược đối ngoại, sẵn sàng cùng Trung Quốc duy trì giao lưu cấp cao và trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thực hiện đột phá mới.


Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhất định sẽ là một hội nghị đoàn kết, tiến lên và thắng lợi, Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, thực thi mở cửa đối ngoại chất lượng cao, mang lại càng nhiều lợi ích cho Việt Nam, cũng tạo ra càng nhiều điều kiện tốt đẹp cho hợp tác hai nước. Trung Quốc và Việt Nam cần phải cùng chia sẻ cơ hội, cùng mưu cầu phát triển, cùng giữ gìn ổn định và cùng tạo ra phồn vinh.

Biên tập viên:Vũ Minh