Tổng thống Ni-giê-ri-a chúc mừng cảng nước sâu Ni-giê-ri-a do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu xây dựng đón tàu hàng đầu tiên cập cảng

2022-07-04 13:10:59(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/7, Tổng thống Ni-giê-ri-a Bu-ha-ri (Muhammadu Buhari) ra tuyên bố, chúc mừng cảng Lếc-ki (Lekki), cảng nước sâu hiện đại hóa đầu tiên của Ni-giê-ri-a do doanh nghiệp Trung Quốc nhận thầu xây dựng đón tàu hàng đầu tiên cập cảng.

Trong tuyên bố, Tổng thống Bu-ha-ri cho biết, cảng Lếc-ki sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra một lượng lớn việc làm, cải thiện mức sống người dân Ni-giê-ri-a, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại đối ngoại của Ni-giê-ri-a, góp sức cho Ni-giê-ri-a cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ Ni-giê-ri-a sẽ dốc sức khai thác tiềm năng của cảng biển này.

Cảng Lếc-ki là cảng nước sâu hiện đại hóa đầu tiên của Ni-giê-ri-a, khởi công xây dựng vào tháng 6/2020, công suất xếp dỡ công-ten-nơ đạt 1,2 triệu TEU/năm. Bang La-gốt (Lagos) là đầu mối quan trọng về thương mại quốc tế đối với vịnh Ghi-nê và khu vực Tây Phi, cảng Lếc-ki sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực sau khi đi vào hoạt động.

Biên tập viên:Vũ Minh