Quan hệ Việt - Trung: Kênh đảng đóng vai trò cốt lõi

2022-06-30 09:44:10(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hiếm có mối quan hệ song phương nào trong khu vực và trên thế giới, ngoài các kênh chính thức của nhà nước và kênh dân gian, lại có một kênh giao lưu ổn định, có quyền uy và hiệu quả như kênh giao lưu giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong mọi hoàn cảnh khác nhau dù khó khăn hay thuận lợi, trục quan hệ hai đảng vẫn luôn đóng vai trò cốt lõi trong quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc gia.

Theo chuyên gia Nguyễn Vinh Quang, Cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế, Nguyên Vụ trưởng Vụ Trung Quốc – Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc có lịch sử khá đặc biệt. Những người cộng sản của hai nước có quan hệ gắn bó với nhau từ những ngày Đảng còn thai nghén, chưa ra đời. Từ sau khi bình thường hoá quan hệ vào năm 1991 đến nay, mặc dù trải qua những chặng gập ghềnh gian nan nhưng quan hệ hợp tác giữa hai nước đã từng bước được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề tồn tại đã được giải quyết. Đó là kết quả từ những nỗ lực của nhiều bộ ngành, từ Trung ương đến địa phương của cả hai phía, nhưng không thể phủ nhận vai trò dẫn dắt của quan hệ Đảng.

Suốt 31 năm qua, hai Đảng vẫn luôn duy trì ổn định, thực hiện tất cả các kế hoạch trao đổi hàng năm, bao gồm cả gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, giao lưu các ban Đảng, các chương trình hợp tác đào tạo đều giữ đúng tiến độ. Việc duy trì ổn định kênh Đảng trong mọi hoàn cảnh có tác dụng định hướng cho các mối quan hệ trên các lĩnh vực khác, không để các bất đồng song phương vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Đặc biệt, gặp gỡ tiếp xúc cấp cao hai Đảng đã trở thành truyền thống, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và giữ vững định hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. Kể từ năm 1991, giao lưu cấp cao mà quan trọng nhất là các cuộc gặp gỡ giữa hai Tổng Bí thư hai Đảng diễn ra rất thường xuyên. Tổng Bí thư hai Đảng đã thực hiện 16 chuyến thăm lẫn nhau. Những quyết định mang tính chỉ đạo quan hệ Việt - Trung trong suốt 31 năm qua đều được đưa ra trong các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư hai Đảng. Tuy nhiên, vì lý do đại dịch, mấy năm gần đây không thể bố trí gặp gỡ trực tiếp. Thay vào đó là các cuộc đối thoại trực tuyến.

Nhà nghiên cứu về Trung Quốc cũng cho rằng, trong thời gian qua, trao đổi lý luận là hoạt động giao lưu bổ ích thực sự, hợp tác nghiên cứu lý luận giữa hai Đảng đã trở thành điểm sáng trong quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong bối cảnh các Đảng Cộng sản cầm quyền không còn nhiều, mấy chục năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa, xây dựng những mô hình chưa có tiền lệ, việc trao đổi, tham khảo lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn đã trở thành nhu cầu của cả hai bên.

Ngoài hội thảo lý luận do lãnh đạo cấp Ủy viên Bộ Chính trị hai Đảng chủ trì, nhiều cơ quan nghiên cứu lý luận, các ban ngành liên quan cũng tiến hành nhiều cuộc trao đổi lý luận trên nhiều lĩnh vực như Tạp chí Cộng sản với Tạp chí Cầu thị, Báo Nhân Dân với Nhân dân nhật báo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Trường Đảng Trung ương Trung Quốc, trao đổi chuyên đề giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc v.v...

Các cuộc hội thảo và trao đổi lý luận này không những là cơ hội tham khảo lẫn nhau về lý luận, bổ sung cho nhau về kinh nghiệm thực tiễn, mà còn tăng thêm hiểu biết lẫn nhau và góp phần tăng cường tin cậy lẫn nhau. Trao đổi lý luận giữa hai Đảng cũng đã làm phong phú thêm kho tàng lý luận xây dựng đảng, xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi Đảng, mỗi nước, đồng thời có giá trị tham khảo cho các đảng anh em khác.

Theo chuyên gia Nguyễn Vinh Quang, những kinh nghiệm trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trị Đảng nghiêm minh đã được hai bên trao đổi, học tập một cách hiệu quả, đặc biệt là về phòng chống tham nhũng và phát triển Đảng viên đảm bảo cả “lượng và chất”.

“Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn có truyền thống giao lưu, hợp tác, học hỏi lẫn nhau từ những người cộng sản đầu tiên của hai nước suốt 100 năm qua. Cho đến nay truyền thống đó vẫn được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong bối cảnh mới, quan hệ hai Đảng có thể không giống như những năm 1950, 1960 của thế kỷ trước, nhưng vẫn luôn đóng vai trò cốt lõi trong quan hệ hai nước. Chúng ta tin tưởng rằng những thỏa thuận quan trọng mà lãnh  đạo cấp cao hai bên đã đạt được sẽ là phương hướng phấn đấu đúng đắn của chúng ta”, chuyên gia Nguyễn Vinh Quang nói.

Biên tập viên:Kiều Quân