Tuổi thọ trung bình của nam giới và nữ giới Hồng Công lần lượt tăng 6,2 và 5,5 tuổi trong 25 năm qua

2022-06-30 14:35:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/7 là ngày kỷ niệm 25 năm Hồng Công trở về Trung Quốc. Trong 25 năm qua, tổng dân số của Hồng Công tăng gần một triệu, đã từ 6,5 triệu của năm 1997 tăng lên tới 7,4 triệu của năm 2021; Trong 25 năm qua, tuổi thọ bình quân của nam giới và nữ giới Hồng Công đã lần lượt tăng 6,2 và 5,5 tuổi. Năm 2021, tuổi thọ bình quân của nam giới và nữ giới Hồng Công lần lượt là 83 tuổi và 87,7 tuổi, trở thành một trong những nơi trường thọ nhất thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân