Khoa học công nghệ thông minh giữ vững kho lương thực Trung Quốc

2022-06-28 15:23:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tính đến hạ tuần tháng 6, diện tích thu hoạch lúa mì ở khu vực sản xuất chính lương thực vụ hè Trung Quốc đã vượt 20 triệu héc-ta, tiến độ thu hoạch đạt 99,2%. Hiện nay, thu mua lương thực vụ hè đang tiếp tục triển khai từ phía nam lên phía bắc, dự tính lượng thu mua trong mùa nở rộ lương thực vụ hè Trung Quốc năm nay sẽ đạt 65 tỷ kg. Trong nhà kho của Tập đoàn Quản lý lương thực dự trữ Trung Quốc (kho Trịnh Châu), hàng ngày đều có nông dân lái xe chở lương thực đến đây bán lương thực, giám sát quản lý nhiệt độ theo thời gian thực tế bảo đảm chất lượng của mỗi một hạt lúa mì trong kho.

Biên tập viên:Kiều Quân