Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng về việc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cư dân mạng đối với công tác liên quan của Đại hội Đảng lần thứ XX

2022-06-26 15:06:27(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã cho chỉ thị quan trọng về việc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của cư dân mạng đối với công tác liên quan của Đại hội Đảng lần thứ XX, nhấn mạnh hoạt động lấy ý kiến trực tuyến về công tác liên quan của Đại hội Đảng lần thứ XX thu hút sự quan tâm nhiệt tình và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, quần chúng, đã nhận được rất nhiều ý kiến và kiến nghị mang tính xây dựng, các bên liên quan cần nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ, cần khéo tìm hiểu nhu cầu của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân thông qua các kênh như mạng In-tơ-nét, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, tôn trọng ý dân và thuận theo lòng dân một cách tốt hơn.

Hoạt động lấy ý kiến trực tuyến về công tác liên quan của Đại hội Đảng lần thứ XX diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 16/5. Hoạt động lũy kế nhận được hơn 8 triệu 542 ý kiến từ cư dân mạng, là sự tham khảo bổ ích cho công tác liên quan của Đại hội Đảng lần thứ XX.

Biên tập viên:Mẫn Linh