Kho gốm sứ Trung Quốc tại thị trấn Cảnh Đức

2022-06-23 17:32:25(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Hiện nay, tại bảo tàng đồ gốm sứ phần lớn đểu ở thị trấn Cảnh Đức, có một kho lưu trữ về các đồ gốm sứ đã được thành lập, đây là kho lưu trữ gốm sứ đầu tiên trên thế giới.

Thị trấn Cảnh Đức là một thị trấn nổi tiếng trên thế giới về gốm sứ. những sản phẩm trưng bày ở các bảo tàng nổi tiếng như Cố cung Bắc  Kinh, ở các nước như Anh, Pháp, Mỹ, đều có sự xuất hiện của các sản phẩm gốm sứ đến từ thị trấn Cảnh Đức, Trung Quốc.


Biên tập viên:Hạ Vi