Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Thông tin về “Vi-rút nCov có thể đến từ rò rỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán” của cá biệt truyền thông hoàn toàn không đúng sự thật

2022-06-23 12:09:37(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Có phương tiện truyền thông đưa tin, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tê-đê-rốt mới đây bày tỏ với châu Âu rằng “Nguồn gốc vi-rút nCov có khả năng nhất là đến từ rò rỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán”. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 22/6 cho biết, Ban Thư ký Tổ chức Y tế Thế giới đã làm rõ điều này với Trung Quốc, nhấn mạnh rằng, Tổng Giám đốc Tê-đê-rô không hề phát biểu những ngôn luận như vậy trong trường hợp công khai hay riêng tư, nội dung thông tin liên quan hoàn toàn không đúng sự thật, Tổng Giám đốc Tê-đê-rốt hoàn toàn phản đối nội dung hữu quan trong bài báo.

 Người Phát ngôn Uông Văn Bân nhấn mạnh, cái gọi là rò rỉ từ phòng thí nghiệm hoàn toàn là lời nói dối do thế lực chống Trung Quốc bịa đặt vì mục đích chính trị, hoàn toàn không có tính khoa học.

 

Biên tập viên:Hạ Vi