Trung Quốc tổ chức hội nghị chủ đề “Ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề còn để lại của chủ nghĩa thực dân đối với nhân quyền” trong thời gian diễn ra Hội nghị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

2022-06-22 14:49:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/6, Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại các cơ quan Giơ-ne-vơ Liên Hợp Quốc ở tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề còn để lại của chủ nghĩa thực dân đối với nhân quyền”.

Đại sứ Trung Quốc thường trực tại các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ và các tổ chức quốc tế khác ở Thụy Sĩ Trần Húc cho biết, các bên cần phải cùng dốc sức giải quyết những vấn đề còn để lại của chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với nhân quyền, bảo vệ sự công bằng chính nghĩa quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban đặc biệt phi thực dân hóa Liên Hợp Quốc, Đại sứ Grenada thường trực tại Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới hiện vẫn còn 1,6 triệu người sống trong ám ảnh của chủ nghĩa thực dân, cộng đồng quốc tế cần phải tôn trọng quyền lợi lựa chọn con đường phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của nhân dân trên lãnh thổ phi tự trị, thực hiện kế hoạch hành động 10 năm quốc tế lần thứ 4 về xóa bỏ chủ nghĩa thực dân của Liên Hợp Quốc. 

Biên tập viên:Hạ Vi