Đại biểu Trung Quốc kêu gọi cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm vấn đề quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái thổ dân Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a bị xâm phạm

2022-06-21 11:36:02(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/6, khi phát biểu tại cuộc đối thoại với báo cáo viên đặc biệt về vấn đề bạo lực xâm hại phụ nữ tại Hội nghị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lần thứ 50, Đại biểu Trung Quốc kêu gọi cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm vấn đề quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái thổ dân Mỹ, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a bị xâm phạm.

Đại biểu Trung Quốc cho biết, trong báo cáo trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, báo cáo viên đặc biệt về vấn đề bạo lực xâm hại phụ nữ chỉ rõ, phụ nữ thổ dân tham gia hoạt động chính trị tại Mỹ bị xâm hại bạo lực, phụ nữ và trẻ em gái thổ dân Mỹ tìm kiếm chính nghĩa tư pháp gặp nhiều trở ngại, tỷ lệ phụ nữ thổ dân Ô-xtrây-li-a bị giam cầm ở mức cao, Ca-na-đa phạm tội diệt chủng đối với thổ dân nước này, Luật người thổ dân châu Mỹ của Ca-na-đa có nội dung kỳ thị giới tính rõ ràng, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Biên tập viên:Hạ Vi