Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Biểu hiện vững chắc của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng cường niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng phát triển của kinh tế Trung Quốc

2022-06-21 14:01:12(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 20/6 cho biết, cùng với hiệu ứng của một loạt chính sách trù tính chung hiệu quả cao giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục hiển hiện, biểu hiện vững chắc của nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng cường niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với triển vọng phát triển của kinh tế Trung Quốc.

Tin cho biết, Hội nghị Thanh Đảo các nhà lãnh đạo công ty xuyên quốc gia lần thứ ba ra báo cáo cho thấy, Trung Quốc vẫn là điểm đến đầu tư quan trọng của các công ty xuyên quốc gia trên toàn cầu.

Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu thương mại hàng hóa tháng 5 của Trung Quốc tăng 15,3% so với cùng kỳ. 5 tháng đầu năm nay, Trung Quốc sử dụng thực tế vốn nước ngoài tăng 17,3%, tăng 22,6% so với cùng kỳ nếu tính theo đô-la Mỹ.

Biên tập viên:Hạ Vi