Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, nâng cao năng lực và trình độ đánh thắng toàn diện cuộc chiến công kiên, lâu dài của đấu tranh chống tham nhũng

2022-06-20 17:14:06(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Chiều 17/6,  Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành buổi học tập tập thể lần thứ 40 về thúc đẩy nhất thể hóa “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng, không muốn tham nhũng”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì học tập và nhấn mạnh, đấu tranh chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh chính trị to lớn không thể thua và quyết không thua. Cần phải đánh thắng toàn diện cuộc chiến công kiên, lâu dài của đấu tranh chống tham nhũng.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, chúng ta đã thu được thành quả rõ rệt, tích lũy được kinh nghiệm quan trọng trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Một là xây dựng bố cục công tác chống tham nhũng do Đảng lãnh đạo toàn diện. Hai là để cán bộ đảng viên “không dám tham” vì kính nể, “không thể tham” do chế độ, “không muốn tham” vì giác ngộ. Ba là trước sau như một kiên trì giai điệu chính là nghiêm ngặt không dao động, trừng trị tham nhũng với thái độ quyết không khoan nhượng. Bốn là hình thành một bộ hệ thống pháp quy trong đảng và hệ thống pháp luật chống tham nhũng khá hoàn thiện. Năm là xây đắp đê điều tư tưởng, củng cố tấm bình phong tư tưởng đạo đức. Sáu là tăng cường chế ước và giám sát đối với điều hành quyền lực.

Biên tập viên:Hải Vân