Hội nghị cấp Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 12 thu được nhiều thành quả

2022-06-18 16:36:40(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Sáng 17/6, Hội nghị cấp bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 12 đã bế mạc tại Giơ-ne-vơ, Thủy Sĩ.

Hội nghị thu được thành quả về các chủ đề ứng phó dịch Covid-19, miễn trừ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến phòng chống dịch Covid-19, an ninh lương thực, mua sắm lương thực nhân đạo của Chương trình lương thực thế giới, trợ cấp ngư nghiệp, cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới v.v.

Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Iweala cho biết, thành quả của đại hội lần này rất đáng mừng và phấn chấn, chứng tỏ Tổ chức Thương mại Thế giới có thể thu được thành quả đa phương. Bà Iweala cho biết, thông qua sự nỗ lực chung của các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới, đại hội thu được đột phá về nhiều vấn đề then chốt, chứng tỏ thể chế thương mại đa phương phát huy vai trò then chốt trong việc ứng phó với thách thức toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi