Đại diện Trung Quốc hối thúc Mỹ dùng hành động thực tế bù đắp những tổn hại gây ra cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan

2022-06-17 15:06:11(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/6, khi Khóa họp lần thứ 50 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thảo luận vấn đề Áp-ga-ni-xtan, đại diện Trung Quốc phát biểu chỉ rõ Mỹ là kẻ đầu têu gây ra vấn đề Áp-ga-ni-xtan, nên dùng hành động thực tế bù đắp những tổn hại gây ra cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan.

Đại diện Trung Quốc cho biết, Mỹ vội vã rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan một cách vô trách nhiệm, dẫn đến nhân dân Áp-ga-ni-xtan cho đến nay vẫn phải đối mặt khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Trung Quốc hối thúc Mỹ ngây lập tức dỡ bỏ trừng phạt đơn phương đối với Áp-ga-ni-xtan, vô điều kiện trả lại tài sản thuộc về nhân dân Áp-ga-ni-xtan, dùng hành động thực tế bù đắp những tổn hại gây ra cho nhân dân Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:Duy Hoa