Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì chủ trì Hội nghị Đại biểu cấp cao về an ninh quốc gia nhóm BRICS lần thứ 12

2022-06-16 11:07:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/6, tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã chủ trì Hội nghị Đại biểu cấp cao về an ninh quốc gia nhóm BRICS lần thứ 12 theo hình thức trực tuyến, nhấn mạnh các nước nhóm BRICS phải kiên định ủng hộ lợi ích chung của đông đảo các nước đang phát triển, để làm tốt công tác trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS lần thứ 14.

Cuộc họp lần này đã xem xét các công việc của nhóm công tác chống khủng bố và an ninh mạng. Các bên đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng như tăng cường chủ nghĩa đa phương và quản trị toàn cầu, ứng phó với các mối đe dọa và thách thức mới đối với an ninh quốc gia, tăng cường và hoàn thiện quản trị các đường biên mới, và đạt được một loạt nhận thức chung.

Biên tập viên:Vũ Minh