Tuần đầu tiên trên trạm vũ trụ Trung Quốc của phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 14

2022-06-16 14:28:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 5/6, ba phi hành gia Trung Quốc đi vào mô-đun lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc. Họ đã thích ứng với môi trường vi trọng lực trong tuần đầu tiên của 6 tháng sống và làm việc trên vũ trụ để hoàn thành xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa