Cu-ba thay mặt gần 70 quốc gia phát biểu chung tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với cái cớ nhân quyền

2022-06-15 14:21:34(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/6, tại phiên họp thứ 50 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Cu-ba đã thay mặt gần 70 quốc gia có bài phát biểu chung tại phiên họp, chỉ rõ tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia chủ quyền là một nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Vấn đề Tân Cương, Hồng Công và Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc. Phản đối việc chính trị hóa và các tiêu chuẩn kép về các vấn đề nhân quyền, phản đối hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với cái cớ nhân quyền.

Ngoài ra, hơn 20 quốc gia đã ủng hộ Trung Quốc với hình thức phát biểu riêng, v.v.. Cả thảy có gần 100 quốc gia đã bày tỏ sự thông cảm và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc với các hình thức khác nhau.

Biên tập viên:Vũ Minh