Chế tạo xanh khiến núi càng xanh, nước càng trong

2022-06-14 14:21:24(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

 Là nước lớn về chế tạo, Trung Quốc tích cực thúc đẩy các phương thức mới sản xuất xanh với tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, giảm ô nhiễm làm mục tiêu, từng nhà máy xanh, khu công nghiệp xanh đồng loạt xuất hiện ở các nơi, sản phẩm xanh nhiều vô cùng tận đi ra thị trường. Quang điện, nhà máy thông minh, giảm ô nhiễm, giảm các bon, v.v., không ngừng biến nhà máy trở nên “xanh”, khiến sản phẩm trở nên tốt hơn, giảm thiểu năng lượng, khiến khu công nghiệp trở nên tươi đẹp hơn, đằng sau trời xanh nước biếc ngày nay, là từng “bài thi xanh” phát triển chất lượng cao

Biên tập viên:Vũ Minh