Cuộc sống xanh dẫn dắt thời thượng mới

2022-06-14 11:21:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13-19/6 năm nay là Tuần Tuyên truyền Tiết kiệm năng lượng toàn quốc Trung Quốc, chủ đề của hoạt động năm nay là “Xanh các-bon thấp, tiết kiệm năng lượng đi trước”.

 

Thực thi “hành động sạch đĩa”, đề xướng đi lại xanh, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, mua sản phẩm thân thiện với môi trường. Những năm qua, “cuộc sống xanh” tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trở thành một lối sống của người dân Trung Quốc. Nhất là cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ý tưởng xanh được hòa nhập vào bữa tiệc thịnh soạn thời thượng và nghệ thuật, giảm tiêu hao tài nguyên từ đầu nguồn, nâng cao chất lượng cuộc sống xanh, xu hướng mới các-bon thấp tiếp tục dẫn dắt thời thượng mới.

Biên tập viên:La La