Công nghệ lúa Trung Quốc hỗ trợ Ni-giê-ri-a tăng sản lượng lương thực

2022-06-13 15:53:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Ông Vương Học Dân đã làm việc tại Ni-giê-ri-a gần 19 năm, từ Trưởng Ban Công nghệ dự án “Hợp tác Nam Nam” của nông nghiệp Trung Quốc - Ni-giê-ri-a lúc đầu, đến Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tây Phi nông nghiệp xanh của Tập đoàn Hải ngoại CGCOC, chuyên gia lúa hiện nay.

   Theo ông Vương Học Dân, một giống lúa thông thường sau khi doanh nghiệp CGCOC áp dụng công nghệ lúa Trung Quốc đã tăng sản lượng khoảng 25% so với giống lúa chủ chốt ở địa phương. Loại giống này đã được Chính phủ Ni-giê-ri-a thẩm định vào năm 2017, được phép đưa ra thị trường địa phương, hiện đã tiêu thụ cho các nông dân khắp cả nước, thường cung không đủ cầu.

   Giám đốc Hội đồng hạt giống nông nghiệp Ni-giê-ri-a cho biết, gạo là một trong những lương thực chính của người dân Ni-giê-ri-a, hai nước Ni-giê-ri-a và Trung Quốc có không gian hợp tác rộng mở trong lĩnh vực nông nghiệp.

    Ni-giê-ri-a là nước lớn với hơn 200 triệu dân số, là nước đông dân nhất tại châu Phi, hàng năm cần nhập khẩu lượng lớn lương thực.

Biên tập viên:Sảnh Hoa