Tính tham lam: Một trong những tội lỗi của truyền thông dòng chính phương Tây

2022-06-12 13:21:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Truyền thông tất nhiên cần thu hút sự quan tâm, nhưng nếu dùng mọi thủ đoạn, không tuân thủ lằn ranh đỏ khi thu hút khán thính giả truy cập, thì mất hết nguyện ước ban đầu và lương tâm của nghề báo. Vậy, truyền thông dòng chính phương Tây đã làm những gì trong các tin bài liên quan đến Trung Quốc? Từ khẩu trang đến vắc-xin, từ cho vay lãi suất thấp đến sáng kiến “Một vành đai, một con đường”... Mỗi khi Trung Quốc dang rộng vòng tay giúp đỡ, những phương tiện truyền thông này ngay lập tức hiện diện và chỉ tay năm ngón, phê bình “ý đồ địa chính trị” thâm hiểm của Trung Quốc. Mỗi khi “chống Trung Quốc”, “phê bình Trung Quốc” trở thành “mật khẩu” thu hút khán thính giả truy cập của truyền thông dòng chính phương Tây, họ ngày càng bộc lộ hết bản tính tham lam của mình, đó là một trong những tội lỗi của họ.

Biên tập viên:Duy Hoa