Hế thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu hỗ trợ phát triển nông nghiệp chính xác

2022-06-10 14:32:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Việc ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp của Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu Trung Quốc (BDS) đang từng bước tăng cường. Từ việc gieo trồng, quản lý chăm sóc hoa màu đến thu hoạch, hệ thống BDS đã thể hiện tài năng trong cả quá trình sản xuất nông nghiệp. So với máy móc nông nghiệp truyền thống, máy móc nông nghiệp tự động BDS dựa trên công nghệ thông minh bảo đảm chất lượng tác nghiệp, có thể thực hiện tác nghiệp 24/24 giờ, hiệu suất tác nghiệp của máy móc nông nghiệp tăng với mức lớn.

Biên tập viên:Kiều Quân