Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh làm thông suốt hơn nữa giao thông và lưu thông phân phối hàng hoá, ổn định nền kinh tế

2022-06-08 14:20:33(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/6, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến khảo sát và chủ trì buổi toạ đàm tại Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc. Thủ tướng nhấn mạnh cần trù tính chung việc phòng chống dịch bệnh với sự phát triển của kinh tế xã hội, làm thông suốt hơn nữa giao thông và lưu thông phân phối hàng hoá, bảo đảm sự vận hành của các chủ thể thị trường, ổn định nền kinh tế.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc đã hội nhập sâu vào thế giới, thương mại hàng hoá đã 5 năm liền đứng đầu thế giới. Làm tốt công tác hàng lang xanh xuyên biên giới, ổn định ngoại thương và vốn nước ngoài, thúc đẩy trình độ mở cửa đối ngoại của Trung Quốc không ngừng nâng cao.

Biên tập viên:Kiều Quân