Đại sứ Trung Quốc:Vật liệu vũ khí hạt nhân liên quan đến hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a không thể tách rời hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế

2022-06-07 14:57:28(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Cuộc họp đã thông qua chương trình nghị sự, và lần thứ ba quyết định thảo luận về vấn đề hợp tác tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Anh - Ô-xtrây-li-a dưới hình thức một chương trình nghị sự chính thức. Đại sứ Trung Quốc thường trực Liên hợp quốc ở Viên Vương Quần đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài sau khi chương trình nghị sự nói trên được thông qua.

Đại sứ Vương Quần cho biết, theo chủ trương của Trung Quốc, hội đồng lần này một lần nữa quyết định đặt ra một chủ đề chính thức riêng biệt theo phương thức thỏa thuận nhất trí, phản ánh đầy đủ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế về việc chuyển giao vật liệu vũ khí hạt nhân liên quan đến hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước.

Đại sứ Vương Quần nhấn mạnh, các vật liệu vũ khí hạt nhân liên quan đến hợp tác tàu ngầm hạt nhân giữa ba nước không thể tách rời khỏi hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế. Mỹ, Anh và Ô-xtrây-li-a phải thông báo kịp thời và toàn diện với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về mọi tình hình liên quan của việc chuyển giao nguyên liệu vũ khí hạt nhân nói trên.

Biên tập viên:Thu Nguyệt